Phụ Bếp - Chạy bàn

2023-09-01 trong Cần người
Nhà hàng Việt Nam ở Mansfield, TX cần tuyển:
▸Phụ bếp: full/part-time, không cần kinh nghiệm.
▸Chạy bàn biết tiếng Anh. Liên lạc:

Tên tiệm: PhoEM
Địa chỉ: Mansfield, TX

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục