CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN

2024-07-05 trong Cần người
Văn phòng nha sĩ Trình cần tuyển Nhân viên lễ tân làm full-time, không cần kinh nghiệm, sẽ được training. Có thể giao tiếp Tiếng Anh và Tiếng Việt.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc qua số phone: 770-452-0630 (Từ 9am - 5 pm Thứ Hai đến Thứ Năm)

Địa chỉ: Atlanta, GA

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục