Cần người

2023-09-01 trong Cần người
Cần 1 phụ nữ dưới 60 tuổi nấu ăn cho gia-đình, dọn dẹp nhà, cần ở lại nhà, nghỉ 1 ngày/tháng, lương $3400.00/tháng + thưởng thâm niên. Nhà gần Galleria.

Địa chỉ: Houston, TX

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục