NHÀ HÀNG VIETNAM, SUSHI AND BAR

2022-11-01 trong Cần người
Nhà hàng đông khách ở Bedford và Hurst. Tuyển chạy bàn $20+/hrs. We will train Sushi Chef. Giúp bếp không cần kinh nghiệm lương cao

Địa chỉ: Bedford, TX

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục