PHILLIP CABLE MANUFACTURING CẦN TUYỂN

2023-05-22 trong Cần người
Phillip Cable Manufacturing
Cần tuyển nhân viên sản xuất
- Không cần kinh nghiệm, tiếng Anh không bắt buột.
- Lương bắt đầu $13/giờ, tùy theo kinh nghiệm.
- Làm việc Thứ 2 - Thứ 6, từ 7am - 3:40pm.

Xin vui lòng đến công ty đăng ký trực tiếp: 6090 Northbelt Parkway, Suite D-E-F Norcross, GA 30071 hoặc liên lạc: (Từ 8 AM - 3 PM)

Địa chỉ: Norcross, GA

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục