Cần Người

2023-05-09 trong Cần người
Tiệm ở I45 vùng South Houston - TX. Cần người làm trong tiệm giặt; Cần thợ sửa qần áo; Cần thợ nam phụ lắp ráp máy giặt sấy commercial. Full-time / Part-time or cuối tuần. Từ 8am -> 12pm; 8am -> 3pm; 3pm -> 9pm. Lương thỏa thuận. (Busy, no phone on working). Xin gọi:

Địa chỉ: Houston, TX

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục