Cần tuyển thợ may

2023-05-16 trong Cần người
Cần tuyển thợ may để may vỏ áo nệm, biết may quần áo, làm Full time, làm việc tại Houston, TX 77008. Lương $17/giờ. Liên lạc: 626-267-4060

Tên tiệm: Americanstar Mattress
Địa chỉ: 2301 Minimax St, Houston, TX, 77008

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục