CẦN THỢ MÁY GẤP

2023-03-14 trong Cần người
Cần thợ có kinh nghiệm, làm full-time. Tuần làm 5 ngày, đóng cửa Thứ 7, CN. Tiệm rất đông khách, hoạt động được 28 năm. Lương từ 6K-8K/tháng tùy theo kinh nghiệm + Commission. Decatur Auto Tech: 2729 East College Avenue, Decatur, GA. Xin liên lạc:

Địa chỉ: Decatur, GA

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục