Trẻ Magazine cần người

2023-06-01 trong Cần người
Ban Biên Tập Trẻ cần thêm người cho công việc edit bài vở. Điều kiện:
-Giỏi văn phạm và chính tả tiếng Việt
-Thông thạo tiếng Việt trước 1975.
-Có kiến thức tổng quát
-Đọc hiểu Anh ngữ
-Biết sử dụng computer và các chương trình căn bản như Microsoft word…
Làm việc tại tòa soạn: 3202 N. Shiloh Rd. Garland, TX 75044
Xin liên lạc: dallas @trenews.net

Địa chỉ: GARLAND, TX

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục