Cần thợ nails

2024-06-26 trong Cần thợ nails
Cần thợ làm nail, khu center HEB plus, khách sang, tip cao.
Nhiều khách walk-in, thành phố Boerne TX, 78006. Thợ nữ bao lương $6500/m, thợ nam bao $5500/m (tùy theo khả năng). Xin liên lạc

Địa chỉ: Boerne, TX, 78006
Extra Description:
Thợ bột PW, Tay chân nước, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục