Cần thợ nail lương $1,200-$1,800/w

2024-07-09 trong Cần thợ nails
Cần chân tay nước và thợ bột. Tiệm trong vùng shopping center, đông khách, tip hậu, giá cao, ít thợ, chỗ ở rộng rãi thoải mái. Bao ở, bao lương $1,200-$1,800/w hoặc tùy theo kinh nghiệm. Mọi chi tiết xin liên lạc Tina:

Địa chỉ: Laredo, TX

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục