***Cần thợ nails gấp*** West Plano - Có bao lương

Plano , TX
2023-05-23 trong Cần thợ nails
$90K/năm hoặc hơn. Tiệm khu W. Plano cần thợ nails bột, làm đủ thứ hoặc tay chân nước, dipping, waxing. PT/FT OK, khu sang, tip good, bao lương .
Xin liên lạc Mi:

Địa chỉ: Plano, TX, 75075
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Biết làm đủ thứ, Bao lương, Tip cao.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục