Cần thợ nails GẤP

2022-01-13 trong Cần thợ nails
Tiệm nails tại Euless gần DFW đang cần gấp nhiều thợ:
▸Chân tay nước, dip, bột, eyelash design.
▸Tiệm đang rất đông khách, tip cao, income $1,000 -$1,800, không khí thoải mái.
▸GỌI ĐI LÀM NGAY.Liên lạc David:

Địa chỉ: Euless, TX
Extra Description:
Thợ bột PW, Tay chân nước, Bao lương.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục