CẦN THỢ NAILS GẤP

2024-01-29 trong Cần thợ nails
Tiệm nails lớn tại Rowlett TX, khu Mỹ trắng, giá nails cao, tip nhiều, cần nhiều thợ biết làm everything, chân tay nước, full or part-time.
▸Bao lương $1,000 - $1,500/w

Địa chỉ: ROWLETT, TX
Extra Description:
Thợ bột PW, Tay chân nước, Tip cao.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục