Cần thợ nails Nam/Nữ GẤP - Nail Technicians

2022-06-22 trong Cần thợ nails
Tiệm nail tại LYTLE - San Antonio cần thợ nail nam/nữ làm bột hay chân tay nước.
▸ Good tip, good income từ $4K - $6K. Làm việc vui vẻ.
▸ Mở cửa từ 10 giờ sáng - 7 giờ chiều. Liên lạc:

Địa chỉ: San Antonio, TX
Extra Description:
Thợ bột PW, Tay chân nước, Bao lương, Ăn chia theo khả năng, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục