Frisco-McKinney-Bao lương $900 - $1,400

2023-05-01 trong Cần thợ nails
Tiệm lớn cần rất nhiều thợ nails FT/PT, bột đắp, bột nhúng, gel, design, chân tay nước, wax, facial.
▸Tip rất cao. Khu Mỹ trắng.
▸Không khí làm việc thoải mái. Chủ thân thiện, hòa đồng. Liên lạc:

Địa chỉ: Frisco, TX
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Bao lương, Tip cao.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục