Waxahachie - Cần Thợ Nails

2022-10-06 trong Cần thợ nails
Cần thợ nails tại Waxahachie, cách Arlington 35' cần thợ kinh nghiệm P/W, làm bột tính 1/2 turn, tay chân nước.
▸Không kinh nghiệm OK, FT/PT.
▸Làm từ 10:00am -7:00pm, bao lương tùy kinh nghiệm, tip cao.

Địa chỉ: Waxahachie, TX
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Bao lương, Tip cao.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục