Cần Thợ Nails Xuyên Bang

2023-11-10 trong Cần thợ nails
Cần thợ nail kinh nghiệm làm ở Oklahoma, biết làm mọi thứ, thợ nam bao $1000/6 ngày, nữ bao $1200-$1400/6 ngày,TCN bao $900. Khu Mỹ trắng, giá cao, tip cao. Regular pedicure $35, gel $40, dip $45 up real nail. Không trừ tiền supply, free chỗ ở, vợ chồng OK.

Địa chỉ: Oklahoma, OK
Extra Description:
Thợ bột PW, Tay chân nước, Bao lương, Tip cao.

Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục