Cần PARTNER HỢP TÁC Cho Tiệm Nails

2021-11-08 trong Cần thợ nails
Cần Partner cho tiệm Nails lớn. Grand Opening 03/2022. Shopping Center là trung tâm của nhiều thành phố với đầy đủ các cửa hàng tên tuổi, nhiều nhà hàng, theater, really hot location, country side, không có nhiều tiệm nails. Tiệm rộng 3,800sf, 36 ghế, 16 bàn, rent $12K

Địa chỉ: Dallas, TX

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục