Cần Thợ Nails gấp!!!

2023-02-13 trong Cần thợ nails
Tiệm khu Mỹ trắng cách Garland 20', tip hậu, cần gấp thợ bột dip, waxing & TCN, bao lương $800 - $900 nếu cần, mới ra trường OK.

Địa chỉ: Rockwall, TX
Extra Description:
Thợ bột PW, Tay chân nước, Bao lương, Tip cao.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục