CẦN THỢ NAIL GẤP

2023-05-08 trong Cần thợ nails
CẦN THỢ NAIL NỮ GẤP biết làm tay chân nước, bột, SNS. Tiệm khu Mỹ Trắng, tip cao. Cuối ngày trả tiền tip bằng cash. Lương $5,000/tháng and up. Mở cửa: Thứ 2 – Thứ 7 từ 10 am-7pm. Chi tiết xin vui lòng liên lạc:

Địa chỉ: Athens, GA
Extra Description:
Thợ bột PW, Biết làm đủ thứ.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục