CẦN THỢ NAILS, RECEPTIONIST ĐI LÀM NGAY

2024-05-13 trong Cần thợ nails
Lavender Nails Dallas, cách Garland 15', gần North Park Mall, khu 3 màu và nhiều Design, đảm bào income cao, tip cao. Cần gấp nhiều thợ Nails biết làm everything, Acrylic, Dipping, và Designs Tay Chân Nước.
▸Mức income từ $1,200-$2,500/tuần/6 ngày
▸Eyelash/acrylic tech $2500/week
Chỗ làm thoải mái, hòa đồng. Sẽ bao lương nếu cần cho thợ thật sự có tay nghề. Nếu AC nào cần chỗ làm lâu dài. L/L: 7927 Forest Ln, Dallas, TX 75230

Tên tiệm: LAVENDER NAILS
Địa chỉ: 7927 forest lane, Dallas, TX, 75230

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục