Cần Thợ Nails

2023-03-03 trong Cần thợ nails
Cần gấp nhiều thợ nails làm móng bột và chân tay nước.
▸Bao lương $1,000
▸Có thể đi chung xe với chủ nếu thợ ở Garland

Địa chỉ: Dallas, TX
Extra Description:
Thợ bột PW, Tay chân nước, Bao lương, Tip cao.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục