Bao lương $1,000 - $1,200/w

2021-12-02 trong Cần thợ nails
Tiệm Nails tại RedOak, cách Arlington 25' - 30' cần thợ bột, dip và chân tay nước.
‣ Bao lương $1,000 - $1,200/w.
❖Liên lạc:

Địa chỉ: Arlington, TX
Extra Description:
Thợ bột PW, Biết làm đủ thứ, Bao lương.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục