MỚI!!! CẦN THỢ NAILS GẤP !!! GẤP!!!

2024-04-22 trong Cần thợ nails
Tiệm nails McKinney TX cần GẤP thợ nails nữ bột và tay chân nước FT/PT., bao lương theo kinh nghiệm. Khách trả tip cash 90%. Không trừ tiền supply và clean up. Chỗ làm thoải mái. Cần thợ hiền lành. Xin L/L:

Địa chỉ: 8901 Virginia Pkwy, McKinney, TX, 75071
Extra Description:
Fulltime, Part time, Tay chân nước, Biết làm đủ thứ, Bao lương, Tip cao.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục