CẦN THỢ NAILS GẤP

2023-09-13 trong Cần thợ nails
Cần thợ nails kinh nghiệm, thợ tay chân nước làm tại khu trắng, tip cao.
▸Bao lương $1100-$1300/tuần.
▸Cần người dọn dẹp cho tiệm nails.
Liên lạc:

Địa chỉ: Dalllas, TX
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục