BAO $1,200-$2,000, cần thợ Nail, receptionist, clean-up

2023-05-17 trong Cần thợ nails
Tiệm có chủ mới, cần thợ nail có kn giỏi, dipping, thợ tay chân nước, FT/PT, cần biết Tiếng Anh, BAO LƯƠNG QUANH NĂM $1,200-$2,000, tùy khả năng. Tiệm lớn, GIÁ CAO, KHÁCH SANG. TIP CAO từ $500/w trở lên. Cần thêm clean-up

Địa chỉ: frisco, TX, 75033

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục