CẦN THỢ NAILS

2023-09-08 trong Cần thợ nails
Tiệm nails ở Dallas cần thợ bột/dip/CTN, biết design càng tốt. Bao lương theo kinh nghiệm. Tiệm nằm trong khu sang, tip cao.
Xin liên lạc:

Địa chỉ: Dallas, TX

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục