CẦN THỢ NAILS

2024-06-25 trong Cần thợ nails
Tiệm nails ở Dallas cần thợ bột, gel-X, dip, gel, CTN có kn, biết design. Tiệm nằm trong khu sang, tip cao. Môi trường làm việc hòa đồng vui vẻ.
Vui lòng để lời nhắn nếu không bắt phone:

Địa chỉ: Dallas, TX

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục