CẦN THỢ NAILS

2023-03-10 trong Cần thợ nails
Cần thợ nail biết làm đủ thứ và tay chân nước. Tiệm ở Richardson, Plano Rd /Spring Valley Rd, chủ và thợ rất vui vẻ, không giành giựt turn, bảo đảm người mới vào làm sẽ có income khi chưa build khách. Xin nhắn tin hoặc gọi Nhi sau 7:30pm vì tiệm busy không thể trả lời phone lâu được:

Địa chỉ: Richardson, TX

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục