Cần thợ nail

2022-06-24 trong Cần thợ nails
Tiệm nail Queen Nail, khu Super Target, Hunters Creek, Orlando FL 32837, cần thợ nail biết làm bột và tay chân nước. Bao lương $1,200, nếu hơn thì ăn chia. Làm việc 6 ngày trong tuần. Chủ Nhật nghỉ. Thật lòng xin liên lạc:

Địa chỉ: Hunters Creek, FL, 32837

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục