Cần thợ nail gấp

plano , TX
2023-03-07 trong Cần thợ nails
Tiệm ở Plano. cần thợ ca sáng 10g sáng - 8 tối, Ca sáng bao lương $1,200. Ca 2 từ 11:30 - dến 10g đêm. Ca 2 bao $1,400. Tip cao. Gọi làm liền, chủ vui vẻ.

Địa chỉ: plano, TX, 75024

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục