CẦN THỢ NAIL GẤP

2022-10-13 trong Cần thợ nails
Cần thợ biết làm tay chân nước, Bột, SNS, wax.. Bao lương nếu cần. Tiệm ở Marietta, exit 263 của 75N. Khách Mỹ trắng, tip nhiều. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Mọi chi tiết xin liên lạc:

Địa chỉ: Marietta, GA
Extra Description:
Thợ bột PW, Tay chân nước, Biết làm đủ thứ, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục