GỌI ĐI LÀM LIỀN

2024-06-24 trong Cần thợ nails
Tiệm Luxx Nail lớn ở Burleson có 39 ghế trong khu Kroger, cần tuyển thợ bột, dip, chân tay nước. Tất cả FT/PT. Income cao, tip cao.
Môi trường làm việc thoải mái. Bao lương $1,000 and up. Liên lạc Chủ James:

Địa chỉ: 1551 SW Wilshire Blvd Ste 109, Burleson, TX 76028, BURLESON, TX

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục