BAO LƯƠNG $1,000 - $1,200/W

2023-03-07 trong Cần thợ nails
Tiệm vùng Addison - Dallas lâu năm, nhiều khách walk-ins. Thời gian thoải mái. Tuyển thợ bột và dip, FT/PT. Bảo đảm income cao. L/L Ms Hiếu:

Địa chỉ: Addison, TX
Extra Description:
Fulltime.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục