Frisco $1,000-$1,300/w, tip $500

2023-01-20 trong Cần thợ nails
Cần thợ nails, good location, thành phố Frisco, gần Plano, Carrollton, McKinney, Dallas, The Colony, Little Elm, khu sang = high income. Giá cao + tip cao = lương cao. Cần thợ: P/W + pedicure/manicure + wax + massage + facial + eyelash. FT/PT, weekend OK. 817-905-1430

Địa chỉ: 3492 Legacy Dr, #207, FRISCO, TX

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục