Cần Thợ Nails

2023-02-14 trong Cần thợ nails
Tiệm ở Research Blvd gần I 35, cần thợ biết làm bột, giá cao, tiệm làm rất vui vẻ hòa đồng, không trừ tiền supply. Có bao lương cho thợ.

Địa chỉ: 183 gần 35, Austin, TX
Extra Description:
Fulltime, Thợ bột PW, Bao lương, Tip cao.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục