Cần thợ khu Celina TX, cách Prosper TX 10 phút

2023-02-20 trong Cần thợ nails
Cần thợ Bột có kinh nghiệm, CTN làm FT/PT. Đặc biệt ưu tiên cho những ai mới học Eyelash cần thêm kinh nghiệm thực tập. Chỗ làm thoải mái, bao lương từ 1000-1200/wk. Khg trả lời phone kịp vui lòng để txt msg.

Địa chỉ: Celina, TX, 75009
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Biết làm đủ thứ, Bao lương, Ăn chia theo khả năng, Tip cao.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục