CẦN GẤP THỢ NAILS

2023-03-10 trong Cần thợ nails
◆ Cần RECEIPTIONIST hay MANAGER,
◆ Tiệm nail lớn ở Forney cần thợ bột làm móng dài,
◆ombre và design
◆Eyelash
◆Nếu đủ tiêu chuẩn tiệm sẵn sàng bao lương Bao lương từ $1,200 - $1,400, tùy theo kinh nghiệm.

Tên tiệm: Citrus Nail Bar Forney
Địa chỉ: 51 FM 548 SUITE 207, FORNEY, TX, 75126
Extra Description:
Fulltime, Thợ bột PW, Biết làm đủ thứ, Bao lương, Ăn chia theo khả năng, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục