Cần thợ nail gấp

2023-03-17 trong Cần thợ nails
Cần thợ Full/Part-time gấp cho tiệm mới mở; ăn chia/bao lương tùy theo khả năng. 2 tiệm: Keller và Carrollton TX.

Tên tiệm: Lavish Nails lounge
Địa chỉ: 8825 Davis Blvd, Keller, TX, 76248
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Biết làm đủ thứ, Bao lương, Ăn chia theo khả năng, Tip cao.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục