Urgent hiring!

Ennis , TX
2023-09-15 trong Cần thợ nails
Em rất cần 2 thợ bột và 1 tcn. ĐC: 305 SW main St. Ennis, TX 75119. Ở khu S. Arlington/Mansfield có thể đi với chủ. L/L:

Tên tiệm: Lovely Nails
Địa chỉ: 305 SW Main St, Ennis, TX, 75119
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Biết làm đủ thứ.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục