CẦN GẤP THỢ BỘT/DIPPING POWDER

2024-02-09 trong Cần thợ nails
Tiệm Nail Court Dallas đông khách, giá cao, tip cao cần gấp thợ có kinh nghiệm làm bột, dipping powder, gel và CTN. Tiệm không trừ supply, clean up, trả lương hằng tuần cho thợ.
Anh/chị vui lòng liên hệ SDT: 972-385-9969 (trước 7:00PM) hoặc 469-260-4646 ( text only).

Địa chỉ: Dallas, TX
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Biết làm đủ thứ, Bao lương, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục