CẦN THỢ NAILS GẤP !!

2024-05-14 trong Cần thợ nails
Tiệm ở CARROLLTON, Texas đang cần thợ Nails (Bột) Không trừ tiền supply và cleanup. Biết design and long nails bao lương ($1100- trở lên)

Tên tiệm: Carrollton Nails
Địa chỉ: 1012 W Hebron Pkwy Ste 126, Carrollton, TX, 75010
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Biết làm đủ thứ, Bao lương.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục