Cần Thợ Nails

2024-06-10 trong Cần thợ nails
Tiệm ở Rockwall cần thợ làm đầy đủ và thợ TCN, FT/PT. Khu trắng/tip cao, bao lương theo tay nghề. Tiệm đóng cửa Chủ Nhật.

Địa chỉ: Rockwall, TX, 75032
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Biết làm đủ thứ, Bao lương, Ăn chia theo khả năng, Tip cao.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục