CẦN GẤP THỢ NAILS $$$$$$$$$

2024-07-09 trong Cần thợ nails
Tiệm ở Forney. Cần Cleaning. Cần thợ làm đầy đủ.
◆ Design
◆ Bột, Acrylic
◆ Dip,
◆Ombré
◆ Eyelash
◆ Bao lương từ $1,000 - $1,400, tùy theo kinh nghiệm.
Extra Description:
FT/PT, bột PW, Ombré, Dip,Thợ biết làm đủ thứ, Lash, Bao lương.


972-752-0636 citrus

Tên tiệm: Citrus Nail Bar Forney
Địa chỉ: 51 Farm to Market 548 suite 207, Forney, TX, 75126
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Biết làm đủ thứ, Bao lương, Ăn chia theo khả năng.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục