Cần thợ nails ở Arlington

2021-10-14 trong Cần thợ nails
Cần thợ nails có kinh nghiệm móng bột, dip, gel FT/PT, lương bảo đảm $900-$1,200/W.
Khu Mỹ trắng, tip cao $300/tuần. Cơ hội tốt cho thợ nails ở Arlington muốn làm ổn định, lâu dài.
***Cần người Clean up, giặt khăn. Liên lạc:

Địa chỉ: Arlington, TX
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục