N. Richland Hill - Cần Thợ nails GẤP!!!

2021-10-18 trong Cần thợ nails
Cần thợ bột và TCN GẤP làm ở N. Richland Hill.
◆ FT/PT, bao lương từ $800 - $900/w.
◆ Tiệm Mỹ trắng, khách đông, tip cao.

Địa chỉ: Dallas, TX, 76148
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Bao lương, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục