*New* CẦN THỢ NAILS

Wylie , TX
2022-01-21 trong Cần thợ nails
Tiệm ở Wylie cần thợ chân tay nước, dip FT/PT.
Tiệm mới đông khách walk-in, good income & good tip. Bao lương quanh năm. Không khí làm việc vui vẻ.
Liên lạc:

Địa chỉ: Wylie, TX
Extra Description:
Fulltime, Part time, Bao lương, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục