New!!! New!! Cần thợ nails

2021-11-04 trong Cần thợ nails
Cần gấp 1 thợ bột và thợ tay chân nước. Lớn tuổi OK. Bao lương $900 cho mùa đông và $1,000 cho mùa hẻ quanh năm
▸Bạn có thể làm 4 or 5 or 6 ngày/ w.
▸Tiệm cách Arlington 20', Garland 30'. Tiệm đóng cửa sớm 6:30pm, chủ trả tiền xăng hàng tuần. Vui lòng liên lạc:

Địa chỉ: Lancaster, TX, 75146
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Bao lương.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục