Frisco New!!!

2021-08-27 trong Cần thợ nails
Tiệm ở Frisco cần nhiều thợ:
✧ Bột pink & white, bột nhúng, gel, chân tay nước.
✧ Bao lương từ $650 -$900 (tùy theo kinh nghiệm) FT/PT.
✧ Cần CLEAN UP, RECEPTIONIST hay MANAGER.
Liên lạc:

Địa chỉ: Frisco, TX
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục