HOT !!! Cần Thợ Nails - Cedar Hill

2021-05-05 trong Cần thợ nails
Tiệm Cedar Hill cần nhiều thợ nails, thợ eyelash, Receptionist, Clean up .
▸ BAO LƯƠNG HẬU theo yêu cầu , tip cao.
▸ Income từ $1,200 - $1,800 (thợ giỏi). Liên lạc:

Địa chỉ: Cedar Hill, TX, 75104
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Biết làm đủ thứ, Bao lương, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục